Zasady i Warunki Użytkowania

1. Warunki

Uzyskując dostęp do niniejszej strony internetowej, dostępnej pod adresem https://tractorid.com/, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z witryny i zgadza się, że jest odpowiedzialny za zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa lokalnego. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej strony. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione prawem autorskim i prawem o znakach towarowych.

2. Licencja na użytkowanie

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Tractorid wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego i tymczasowego. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu prawnego, i w ramach tej licencji nie można:

  • modyfikować ani kopiować materiałów;
  • wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;
  • podejmować prób odtwarzania oprogramowania zawartego na stronie internetowej firmy Tractorid;
  • usuwać z materiałów informacji o prawach autorskich lub innych informacji dotyczących własności; lub
  • przekazywanie materiałów innym osobom lub „mirrorowanie” ich na innych serwerach.

Pozwoli to firmie Tractorid na wypowiedzenie umowy w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po wypowiedzeniu prawo do przeglądania materiałów zostanie również odebrane, a użytkownik powinien zniszczyć wszystkie pobrane materiały, niezależnie od tego, czy są one w formie drukowanej czy elektronicznej.

3. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Wszystkie materiały na stronie internetowej firmy Tractorid są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Tractorid nie udziela żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, negując tym samym wszelkie inne gwarancje. Ponadto Tractorid nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności i wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub stron, do których prowadzą odnośniki na tej stronie.

4. Ograniczenia

Tractorid lub jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej Tractorid, nawet jeśli Tractorid lub upoważniony przedstawiciel tej strony został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie dorozumianych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe, dlatego ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

5. Poprawki i errata

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Tractorid mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Tractorid nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na tej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Tractorid może w każdej chwili i bez uprzedzenia zmienić materiały zamieszczone na swojej stronie internetowej. Tractorid nie zobowiązuje się do aktualizacji tych materiałów.

6. Linki

Tractorid nie dokonał przeglądu wszystkich stron, do których prowadzą odnośniki na jego stronie internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza, że Tractorid popiera daną stronę. Użytkownik korzysta z połączonych stron na własne ryzyko.

7. Zmiany w regulaminie korzystania z witryny

Tractorid może w każdej chwili i bez uprzedzenia zmienić niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji Warunków użytkowania.

8. Twoja prywatność

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

9. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane ze stroną internetową Tractorid podlegają prawu naszego kraju bez względu na jego normy kolizyjne.