Podmínky použití

1. Podmínky

Přístupem na tuto webovou stránku, která je přístupná z adresy https://tractorid.com/, souhlasíte s těmito podmínkami používání webové stránky a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, je vám přístup na tyto stránky zakázán. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a právem ochranných známek.

2. Použití licence

Povolení je uděleno k dočasnému stažení jedné kopie materiálů na webových stránkách společnosti Tractorid pouze pro osobní, nekomerční a přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte:

  • upravovat nebo kopírovat materiály;
  • používat materiály k jakýmkoli komerčním účelům nebo k jakémukoli veřejnému vystavování;
  • pokoušet se o zpětnou analýzu jakéhokoli softwaru obsaženého na webových stránkách společnosti Tractorid;
  • odstraňovat z materiálů jakékoli poznámky o autorských právech nebo jiných vlastnických právech; nebo
  • předávat materiály jiné osobě nebo je „zrcadlit“ na jiném serveru.

To umožní společnosti Tractorid ukončit při porušení kteréhokoli z těchto omezení. Po ukončení bude ukončeno i vaše právo na prohlížení a měli byste zničit všechny stažené materiály, které máte v držení, ať už v tištěné nebo elektronické podobě.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

Všechny materiály na webových stránkách společnosti Tractorid jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Společnost Tractorid neposkytuje žádné záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, a proto popírá všechny ostatní záruky. Kromě toho společnost Tractorid neposkytuje žádná prohlášení týkající se přesnosti nebo spolehlivosti používání materiálů na svých webových stránkách nebo jinak souvisejících s těmito materiály nebo jakýmikoliv stránkami, na které se na těchto webových stránkách odkazuje.

4. Omezení

Společnost Tractorid ani její dodavatelé nenesou odpovědnost za jakékoli škody, které vzniknou v souvislosti s používáním nebo nemožností používat materiály na Webových stránkách společnosti Tractorid, a to ani v případě, že společnost Tractorid nebo pověřený zástupce těchto Webových stránek byl ústně nebo písemně upozorněn na možnost vzniku takové škody. Některé jurisdikce neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za náhodné škody, tato omezení se na vás nemusí vztahovat.

5. Revize a chyby

Materiály uvedené na webových stránkách společnosti Tractorid mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Společnost Tractorid neslibuje, že jakýkoli materiál na těchto webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. Společnost Tractorid může materiály obsažené na svých webových stránkách kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Společnost Tractorid se nezavazuje k aktualizaci materiálů.

6. Odkazy

Společnost Tractorid nezkontrolovala všechny stránky, na které odkazují její webové stránky, a neodpovídá za obsah takových stránek. Přítomnost jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost Tractorid danou stránku podporuje. Použití jakékoli odkazované webové stránky je na vlastní riziko uživatele.

7. Změny podmínek používání stránek

Společnost Tractorid může kdykoli a bez předchozího upozornění upravit tyto podmínky používání svých webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, že se budete řídit aktuální verzí těchto podmínek používání.

8. Vaše soukromí

Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů.

9. Rozhodné právo

Jakékoli nároky související s webovými stránkami společnosti Tractorid se řídí našimi zákony bez ohledu na jejich kolizní ustanovení.