Algemene Voorwaarden

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, die toegankelijk is via https://tractorid.com/, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de overeenstemming met alle toepasselijke lokale wetten. Indien u het niet eens bent met één van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

2. Gebruikslicentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van de materialen op Tractorid’s Website te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk gebruik. Dit is de verlening van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u niet:

  • de materialen wijzigen of kopiëren;
  • de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor publieke vertoning;
  • proberen software die op de website van Tractorid staat te reverse-engineeren;
  • auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen te verwijderen; of
  • de materialen over te dragen aan een andere persoon of de materialen te “spiegelen” op een andere server.

Dit zal Tractorid laten beëindigen bij overtreding van een van deze beperkingen. Bij beëindiging, zal uw kijkrecht ook worden beëindigd en u moet alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen of het nu gedrukt of elektronisch formaat is.

3. Disclaimer

Alle materialen op de website van Tractorid worden aangeboden “zoals ze zijn”. Tractorid geeft geen garanties, hetzij expliciet of impliciet, en wijst daarom alle andere garanties af. Bovendien doet Tractorid geen uitspraken over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op zijn website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of sites die zijn gekoppeld aan deze website.

4. Beperkingen

Tractorid of haar leveranciers zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zal voortvloeien uit het gebruik of onvermogen tot gebruik van de materialen op de Website van Tractorid, zelfs indien Tractorid of een gemachtigde vertegenwoordiger van deze Website mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige jurisdictie staat geen beperkingen toe op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade, deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en Errata

De materialen die op de website van Tractorid verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Tractorid belooft niet dat de materialen op deze website nauwkeurig, volledig of actueel zijn. Tractorid kan de materialen op zijn website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Tractorid doet geen toezegging om de materialen bij te werken.

6. Links

Tractorid heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan haar Website bekeken en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring van Tractorid van de site. Het gebruik van een gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Tractorid kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Uw Privacy

Lees ons Privacybeleid.

9. Toepasselijk recht

Elke vordering met betrekking tot de website van Tractorid wordt beheerst door de wetten van ons, zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke bepalingen.