Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

1. Όροι

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, προσβάσιμο από τη διεύθυνση https://tractorid.com/, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του ιστότοπου και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμφωνία με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Το υλικό που περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Άδεια χρήσης

Χορηγείται άδεια προσωρινής λήψης ενός αντιγράφου του υλικού του δικτυακού τόπου της Tractorid για προσωπική, μη εμπορική, προσωρινή προβολή και μόνο. Πρόκειται για την παραχώρηση άδειας χρήσης και όχι για μεταβίβαση τίτλου και βάσει αυτής της άδειας χρήσης δεν μπορείτε να:

  • να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε το υλικό,
  • να χρησιμοποιήσετε το υλικό για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή,
  • να επιχειρήσετε να αντιστρέψετε οποιοδήποτε λογισμικό που περιέχεται στον Ιστότοπο της Tractorid,
  • να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλες σημειώσεις ιδιοκτησίας από το υλικό, ή
  • να μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο πρόσωπο ή να “καθρεφτίζετε” τα υλικά σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.

Αυτό θα επιτρέψει στην Tractorid να τερματίσει τη χρήση σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς. Με τον τερματισμό, το δικαίωμά σας προβολής θα τερματιστεί επίσης και θα πρέπει να καταστρέψετε κάθε υλικό που έχετε κατεβάσει στην κατοχή σας, είτε πρόκειται για έντυπη είτε για ηλεκτρονική μορφή.

3. Αποποίηση ευθύνης

Όλο το υλικό στην Ιστοσελίδα της Tractorid παρέχεται “ως έχει”. Η Tractorid δεν παρέχει καμία εγγύηση, είτε είναι εκπεφρασμένη είτε σιωπηρή, επομένως αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις. Επιπλέον, η Tractorid δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στην Ιστοσελίδα της ή άλλως σχετικά με τα εν λόγω υλικά ή οποιεσδήποτε τοποθεσίες που συνδέονται με αυτή την Ιστοσελίδα.

4. Περιορισμοί

Η Tractorid ή οι προμηθευτές της δεν θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που θα προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών της Ιστοσελίδας της Tractorid, ακόμη και αν η Tractorid ή ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτής της Ιστοσελίδας έχει ειδοποιηθεί, προφορικά ή γραπτά, για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς της ευθύνης για τυχαίες ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Αναθεωρήσεις και σφάλματα

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο της Tractorid μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Η Tractorid δεν υπόσχεται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά της παρούσας Ιστοσελίδας είναι ακριβές, πλήρες ή επίκαιρο. Η Tractorid μπορεί να αλλάξει τα υλικά που περιέχονται στον Ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η Tractorid δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση για την επικαιροποίηση του υλικού.

6. Σύνδεσμοι

Η Tractorid δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με την Ιστοσελίδα της και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η παρουσία οποιουδήποτε συνδέσμου δεν σημαίνει ότι η Tractorid εγκρίνει τον ιστότοπο. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

7. Τροποποιήσεις των όρων χρήσης του ιστότοπου

Η Tractorid μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης για την Ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

8. Το απόρρητό σας

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική απορρήτου μας.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με την ιστοσελίδα της Tractorid θα διέπεται από τους νόμους της χώρας μας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.